Posjeta

Posjeta Njemačkog poslovnog kluba DHM-u

Posjeta Njemačkog poslovnog kluba DHM-u
Danas smo se u prostorijama Njemačkog doma sastali sa osnivačima Njemačkog poslovnog kluba kako bi razmotrili mogućnosti buduće saradnje. Njegovi osnivači su Lovćen banka, Crnogorski Telekom, informaciono-komunikaciona kompanija S&T - Crna Gora, Društvo za međunarodni vazdušni ekpres "Kingscliffe Distribution" (DHL) i gospodin Željko Uljarević.
U obostranom interesu je da  kreiramo nove šanse i prilike i da povezujemo projekte i mlade ljude, što ćemo kroz planiranu saradnju od oktobra i konkretizovati.


Dobijajte obavještenja o novostima

Ukoliko želite da ostavite svoje lične podatke, kako bi putem mail-a dobijali obavještenja o novostima u Njemačkom domu Crne Gore