Deutsch za ponijeti!

Dani njemačkog jezika na sjeveru

Dani njemačkog jezika na sjeveru
U Rožajama su po prvi put održani dani njemačkog jezika, 30. i 31. marta 2022. godine.
Projekat Deutsch za ponijeti! su organizovali Njemački dom Crne Gore (DHM) i Njemačka
služba za akademsku razmjenu (DAAD) u saradnji sa NVU Karika.
U sklopu ovog projekta prvog dana je održana informativna radionica u prostorijama
NVU Karika, gdje su prisutni imali priliku da se iz prve ruke informišu o stipendijama, studijama
i razmjenama u Njemačkoj, koje je predstavljala DAAD lektorka Elli Mack. U ime Njemačkog
doma Crne Gore Bojana Božović je govorila o prednostima polaganja Goethe ispita i dobijanje
svjetski priznatog sertifikata. Na kraju su studentkinje završne godine master studija sa
Filološkog fakulteta u Nikšiću, Amra i Larisa Kalač iz Rožaja i Semra Husović iz Bijelog Polja
podijelile svoje iskustvo sa studija germanistike i učenju njemačkog jezika, kao i sa studenskih
razmjena i boravka u Njemačkoj. Osim toga, ukratko su predstavile svoj projekat o kursu
njemačkog jezika Die Brücke u NVU Karika. Kasnije tog dana prikazan je i njemački film Fack
ju Göhte, što je privuklo veliki broja učenika koji govore ili izučavaju njemački jezik, a tako je
NVU Karika još jednom postalo mjesto okupljanja mladih.
Direktor JU OŠ Bratstvo i jedinstvo Skarepača, mr Marinko Radević, kao i direktor JU
Gimnazije 30. septembar Isko Bećović, omogućili su da se drugog dana održe i radionice za
učenike čiji je drugi strani jezik njemački. Radionice su bile edukativnog tipa, te su djeca u
osnovnoj školi toga dana uz zabavu proširila svoje znanje njemačkog jezika. Učenice treće i
četvrte godine gimnazije su sa svojim profesorima njemačkog jezika, Asmirom Nurkovićem i
Enisom Hasićem, učestvovale u zabavnoj i edukativnoj radionici, osim toga informisale su se i o
mogućim stipendijama i studijama u Njemačkoj. Gore pomenute radionice su organizovane od
strane DAAD-a i DHM-a, a iste su podržale i aktivno učestvovale Semra Husović, Amra Kalač i
Larisa Kalač.
Važnost ovog projekta se ogleda u samoj činjenici da je njemački jezik prvi put uveden
kao drugi strani jezik u OŠ Bratstvo jedinstvo 2009. godine i da se od tada aktivno izučava u već
pomenutoj školi, te u gimnaziji 30. septembar i OŠ 25. maj. Osim toga, njemački jezik je za
Rožaje uvijek bio od velike važnosti i interesa, budući da je veliki broj građana iz ovog malog

grada na sjeveru Crne Gore, nastanjeno upravo u zemljama njemačkog govornog područja. Cilj
ovog projekta je bio informisanje mladih o mogućnostima koje nudi samo poznavanje
njemačkog jezika, kao drugog najviše korišćenog maternjeg jezika u Evropi. Sa znanjem
njemačkog jezika smo u prilici da se na neposredan način upoznamo sa više zemalja iz Evrope,
direktno upoznamo sa ljudima i proširimo naše horizonte. Tako su i mladi iz Rožaja zahvaljujući
ovom projektu mogli da prošire i promjene svoje perspektive.

Dobijajte obavještenja o novostima

Ukoliko želite da ostavite svoje lične podatke, kako bi putem mail-a dobijali obavještenja o novostima u Njemačkom domu Crne Gore