Kursevi njemačkog jezika

Odrasli

DHM Vam nudi ekstenzivne, intenzivne i superintenzivne kurseve. Nakon individualnog testiranja počinjete sa nastavom na odgovarajućem nivou. Ako nemate predznanje automatski počinjete na nivou A1. Kursevi njemačkog jezika DHM-a odgovaraju nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike: od A1 za početnike do C2 za najviši nivo. Posle besplatnog individualnog testiranja počinjete sa nastavom na odgovarajućem nivou. Ako do sada niste učili njemački, počinjete od nivoa A1.

Dobijajte obavještenja o novostima

Ukoliko želite da ostavite svoje lične podatke, kako bi putem mail-a dobijali obavještenja o novostima u Njemačkom domu Crne Gore