Ispiti

Opšte odredbe

  • Učesnici moraju da dođu na ispit na vrijeme. U slučaju kašnjenja, kandidatu nije dozvoljeno da uđe u prostoriju u kojoj se održava ispit.
  • Kandidati se na svakom djelu ispita moraju identifikovati zvaničnim dokumentom sa slikom. Strani državljani moraju kao identifikaciju pokazati dva zvanična dokumenta sa slikom.
  • Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rječnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za kandidate sa posebnim potrebama.

Detalji na stranici: Uslovi i opšte odredbe za ispite

Dobijajte obavještenja o novostima

Ukoliko želite da ostavite svoje lične podatke, kako bi putem mail-a dobijali obavještenja o novostima u Njemačkom domu Crne Gore