Njemački dom u subotu 15.02.2020. organizuje besplatne probne časove za djecu i mlade.


Djeca i mladi se susreću sa mnogim izazovima danas: nemaju njemački kao predmet u školi, nemaju priliku da govore njemački, nemaju vremena za kurs u toku sedmice i dr.

Njemački dom pokušava da djeci i mladima izađe u susret tako što organizuje kurseve vikendom u terminima koji se ne poklapaju sa drugim aktivnostima atraktivnim za mlade.

Prvi takav termin je u subotu 15.02.2020. u 10 sati za djecu i u 11 sati za mlade, kada mogu doći da vide kako naši časovi izgledaju, upoznaju naše profesore, da sa njima pričaju na njemačkom i igraju edukativne igrice.


Prijave na: info@dhm.org.me ili +382 20 231 763

Event: https://www.facebook.com/events/967050040357931/