Bojana Božović govori o svom iskustvu i pozivu nastavnice njemačkog jezika, prednostima rada kod Njemačkog doma (DHM) i priča nam i jednu smiješnu anegdotu sa časa.

Video: Mediatag