Vjera i Nevena govore o tome zašto i koliko dugo uče njemački, šta im se naročito dopada kod DHM, a imaju i savjete za sve one koji uče njemački jezik.

Video: Mediatag