Obavještenje

Učite Njemački kod profesionalaca, u kreativnom i podsticajnom okruženju

Njemački dom Crne Gore nudi raznovrsnu ponudu kurseva njemačkog jezika na svim nivoima koji su prilagođeni različitim ciljnim grupama: odraslima, mladima i djeci.

ZAŠTO BAŠ NJEMAČKI DOM CRNE GORE?
  • Naši nastavnici imaju visoke kvalifikacije i dugogodišnje iskustvo.
  • Učionice su u potpunosti tehnički opremljene, a u nastavi se koriste digitalni mediji i savremene nastavne metode posebno prilagođene nivou i uzrastu polaznika.
  • Od 2020. nudimo mogućnost polaganja međunarodno priznatih ispita Goethe-Instituta.
Polaznici kurseva DHM-a imaju sledeće pogodnosti:
  • 10% popusta na cijenu kursa pri upisu na 5. kurs i svaki naredni
  • 10% popusta na cijenu kursa pri upisu više članova porodice
  • dodatne vannastavne aktivnosti

Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet nastave i sposobnosti naših predavača.Nakon besplatnog individualnog testiranja počinjete sa nastavom na odgovarajućem nivou. Ako do sada niste učili njemački, počinjete od nivoa A1.

OPISI NIVOA

ELEMENTARNA UPOTREBA JEZIKA - A1
Kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primjer gdje žive, kakve ljude poznaju ili šta posjeduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazumije na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.
ELEMENTARNA UPOTREBA JEZIKA - A2
Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
SAMOSTALNA UPOTREBA JEZIKA - B1
Kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vrijeme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama njemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.
SAMOSTALNA UPOTREBA JEZIKA - B2
Kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razumije stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumijeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obije strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.
KOMPETENTNA UPOTREBA JEZIKA - C1
Kandidat je u stanju da razumije širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi djelotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primjereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.
KOMPETENTNA UPOTREBA JEZIKA - C2
Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razumije sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.